نوروز: تیر آرش نشسته بر دلهای ما ایرانیان


نوروز: تیر آرش نشسته بر دلهای ما ایرانیان

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست برخیز و به جام باده کن عزم درست

ویژنامه نوروزی پادکست آرک گپ با حضور ساراکلانتری امیر مسعود انوشفر بهروز منصوری عقیل بهرا و ایمان برات وکیلی شکل گرفته است و در نوروز هزار و چهارصد منتشر می شود .

تهیه تولید و تدوین: مهندس نوید طاهری

https://www.instagram.com/archgappodcast/

https://www.instagram.com/naviidtaheri/

:به لینک حامی باش ما جهت حمایت خودتون از تداوم انتشار این برنامه سر بزنید:

https://www.hamibash.com/archgap