همراهان و مهمانان آرک گپ

آرک گپ در سه فصل گفتگوهای زنده خود با بیش از پنجاه نفر از معماران و صاحب نظران حوزه معماری و شهرسازی به گفتگو نشسته است.این پروژه یک حافظه شفاهی و نیز صوتی از معماری امروز ایران است.

به یک عضو مهمان تبدیل شوید

سید محمد بهشتی شیرازی

تمنای معاصر شدن

برای معاصر شدن از سویی باید به ریشه ها وصل شوید از سویی باید مطابق روزگار خودتان شوید و از سویی باید به نحوی نو شوید که آینده را در آغوش بگیرید و این هم تمنای کسانی است که داعیه تجدد دارند و هم آن چیزی که نگرانی متحجرین است.

تمنای معاصر شدن

محمد رضا نیکبخت

 معیارهای ارزش گذاری بر آثار معماری

در این گفتگو مفاهیمی از معیارهای ارزش گذاری بر آثار معماری معاصر ایران مطرح گردید و نقد جدی مهمان برنامه بر دوستانی که سالهاست چه در فضای حرفه ای چه در فضای آکادمیک همواره دستگاه زیبایی شناسی که آثار موسوم به معماری “کلاسیک” را تولید میکند به جای نقد حرفه ای طرد نموده و حمایت بازار و کارفرمایان نوکیسه همواره به این عرصه از معماری معاصر ایران در جهت توسعه کمی بسیار کمک نموده

معیارهای ارزش گذاری بر آثار معماری