گفتگوی نوید طاهری با آرمین محسن دانشگر اپیزود چهاردهم


گفتگوی نوید طاهری با آرمین دانشگر

مدتی پیش یک کتاب متفاوت از “یک معمار ایرانی” به قلم کریستین زیلنر به چاپ رسید؛کتاب داستان انسانهاییست که روایت خود را از زیستن در آثار یک معمار دارند؛حسی که ازبنا به عنوان خانه یا محل کار می گیرند شعفشان از ارتباط با کالبد و روح یک اثر؛زیلنر در مصاحبه ای می گوید:

“یک مهاجر از ایران موفق شده در یک جامعه خارجی با کمک معماری جایگاه خوب خودش رو پیدا کنه ! و داستان یک مهاجر که تونسته خودش با جامعه ادغام کنه “ آرمین یک شاهزاده چروسکر نیست ،

اما بدون شک یه سازنده پل است ، به تنهایی مثل یک‌«پونتفیس »

به واقع تبدیل شدن به یک استار-شیتکت آنگونه که معماران جوان بدان می نگرند؛مسیریست طولانی،ناهموار،پرمشقت و همراه با سختیهایی جانکاه،به گفته آرمین محسن دانشگر اگر در این راه “عاشق”نباشید بازی را از پیش باخته اید.

آنچه مشخص است هیچ راه کوتاه یا میانبری در نیل به استار-شیتکت شدن وجود ندارد مگر تکرار ،تکرار و تکرار.

شکست و شکستهایی متعدد.

این گفتگو که درهفته اول خرداد ماه نود و نه درپلتفرم اینستاگرام به صورت زنده انجام شده در هفته پایانی شهریورماه نود ونه در قالب پادکست بازنشر گردیده است.

تهیه تولید و تدوین: مهندس نوید طاهری

مهمان برنامه:دکتر آرمین محسن دانشگر