گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین تبریزی اپیزود شانزدهم


گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین تبریزی

در گپ و گفتی زنده با مهندس امیرحسین تبریزی در دوره موج نخست شیوع این بیماری همه گیر با منشا ویروسی بنام کووید-19 با عنوان پندمی و تاثیر آن بر معماری و زیست ما بیش از آنکه به این همه گیری و تاثیرش بر معماری و زیستمان بپردازیم از حرفه مندی و نیازهای ما به عنوان یک معمار جهت حضور صحیح در جایگاهمان گفتیم از نیاز به فهم بیشتری از انسان و شناخت جوامع انسانی تا تسلط نسبی بر اقتصاد،اکنون که شش ماه از زمان این گفتگو می گذرد شاهد سومین موج همه گیری هستیم،ووضعیت کلانشهرهای ایران از تهران تا اصفهان و تبریز سیاه است و تنها راه مبارزه با این شرایط حفظ و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک است. در این گفتگوی دوستانه از فهم بیشتر جایگاه خود به عنوان معمار گفتیم اینکه معمار-مولف هستیم یا یک معمار با گرایشهای آرتیستیک یا حتی یک معمار بیزنس من .