گفتگوی نوید طاهری با امیرمسعود انوشفر اپیزود دهم


فصل اول از گفتگوهای زنده با معمارانی گفتگو کردم از خواستگاههای فکری متفاوتی هستند و این طیف وسیع در نگرش این دوستان یکی از نکات اصلی شکل گیری و تداوم این گفتگوها بوده چرا که هدف ایجاد اندک جرقه ای در ذهن مخاطب علاقه مند به معماری بوده است؛امیر مسعود انوشفر در سالیانی که گذشته از کار در محیط آکادمیک تا تجربه موفق احیا و باززنده سازی خانه عامریها در کاشان و تبدیل آن به یک فضای اقامتی گردشگری بی نظیر و در سالهای اخیر طرح پیرایش و باززنده سازی محور خیابان انقلاب را در کارنامه خود ثبت نموده؛او که بواسطه این پروژه اخیر در لیست بیست نامزد نهایی جایزه بنیاد آقاخان قرار گرفته ،دارای شناختی عمیق از معماری کهن ایران است که بواسطه کار مداوم با آثار فاخر و بالاخص معماری بومی ایران به دست آمده است؛در گفتگوی حاضر نظر او را در رابطه با دنیای این روزهایمان و تاثیر شرایط حاضر بر کیفیت زیستمان جویا شده ام .

ارجاع دقیق دکتر امیرمسعود انوشفر به معماری گذشته ایران جهت پاسخ به نیاز امروز معماری در شرایط همه گیری کرونا ویروس به نوعی یک راه کار کهن در کالبد امروزیست.

تهیه تولید و تدوین:

منهدس نوید طاهری

مهمان برنامه:دکتر امیر مسعود انوشفر

درباره اپیزود