گفتگوی نوید طاهری با سام طهرانچی اپیزود نوزدهم


گفتگوی نوید طاهری با سام طهرانچی

در نوزدهمین اپیزود از پادکست آرک-گپ با مهندس سام طهرانچی به گفتگو نشستیم او که معماری برجسته در سپهر معماری معاصر ایران است با تجربیاتی موفق نظیر باغ کتاب تهران از شرایط جهانی پس از این همه گیری سخن گفت و چه دقیق از تمرکززدایی نمونه هایی را آورد؛اتفاقی که در پروژه .موفق باغ کتاب تهران توسط او میسر گردیده…

همچنین توجه ویژه ایشان به نقش نیروهای جوان در تکوین اندیشه های نو در قالب تشکلهای مردم نهاد را به عنوان راهکاری در جهت تحقق اندیشه های نوین درشرایط کنونی معماری و زیست شهری ایران در این گفتگو پررنگ بود با ما همراه باشید در نوزدهمین قسمت از آرک -گپ و از نظرات ارزشمندتان همیشه در راستای بهبود این پروژه بهره می بریم.


در بخشی از این اپیزود به اثر سام طهرانچی اشاره شد و کاربرد فضاهای تهی این پروژه در این ایام همه گیری و نیاز به رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی که عملا وجود ابعاد گسترده و فضاهای خالی این پروژه در چنین شرایطی بسیار می تواند حائز اثر باشد.