گفتگوی نوید طاهری با شورش عابد


گفتگوی نوید طاهری با شورش عابد

در گپ و گفتی زنده با مهندس شورش عابد در باره پندمی و تاثیر آن بر

معماری و زیست انسان سخن گفتیم.

شورش عابد در فروردین ماه نود و نه مهمان پادکست معماری آرک گپ در پلتفرم اینستاگرام بود در بخشی از این گفتگو به این اشاره داشت که بشر امروز تلاش عجیبی در تقلیل رویدادها به آمار و ارقام است و پس از این تقلیل آن را به یک آرشیو تبدیل خواهد کرد و این داده ها خیال انسان را از حساسیت موجود به یک سری اعداد بدل خواهد کرد.

این گفتگو در هفته چهارم آبان ماه نود ونه در قالب پادکست بازنشر گردیده است.

پیشاپیش بابت کیفیت پایین این اپیزود پوزش بنده را پذیرا باشید.