گفتگوی نوید طاهری با عقیل بهرا


نوید طاهری عقیل بهرا

امروز رسانه به ما این توهم را می دهد که در مقیاس حتی یک لحظه در مرکز

.توجه باشیم ولی مهارت حضور مداوم در آن عرصه کار بسیار پیچیده ایست.

در اپیزود بیست و نهم از آرک گپ میزبان مهندس عقیل بهرا بودیم گفتگویی

با موضوع: معماران و سودای شهرت:فراز و فرودها که در هفته پایانی دی ماه نود و نه در قالب پادکست منتشر می گردد.

تهیه تولید و تدوین: مهندس نوید طاهری

https://www.instagram.com/archgappodcast/

https://www.instagram.com/naviidtaheri/

مهمان برنامه:مهندس عقیل بهرا

https://www.instagram.com/aqil.bahra/

:به لینک حامی باش ما جهت حمایت خودتون از تداوم انتشار این برنامه سر بزنید:

https://www.hamibash.com/archgap

وبسایت آرک گپ رو هم از دست ندید:

https://www.archgappodcast.ir