گفتگوی نوید طاهری با علی سوداگران


گفتگوی نوید طاهری با علی سوداگران

در یک گفتگوی صمیمی با مهندس علی سوداگران در دوران شیوع اولیه این بیماری همه گیر با عنوان پندمی و تاثیر آن بر معماری و زیست ما به گفتگو نشستیم،اکنون که شش ماه از زمان این گفتگو می گذرد شاهد سومین موج همه گیری هستیم،کماکان پایبند به ماسک و شوینده های الکلی هستیم و جسم کم جان معماری که قطعا به این سرعت قرار نیست تاثیر بپذیرد. در این مباحثه دوستانه از تاثیر تحلیل گفتیم و تمرین تحلیل کردن ،چه بسا انسانهایی را که نمی پسندیم بتوانیم کم یا زیاد و مثبت و منفی تحلیل کنیم و از آنها بیاموزیم.این گفتگو که در فروردین ماه نود و نه درپلتفرم اینستاگرام به صورت زنده انجام شده در هفته اول مهرماه نود ونه در قالب پادکست بازنشر گردیده است.