گفتگو با محسن اکبرزاده


چندی قبل در برنامه ای گفتگویی را دیدم؛معماری از ظرافتهای انکسار نور در برخورد با آجرهای شبستان مسجد جامع نطنز سخن می گفت؛احساس کردم چه میزان ادراک ما از معماری در سالیان اخیر به داستان مولانا با نام فیل شناسی در تاریکی شبیه گشته؛به واقع فهم یک اثر معمارانه نیازمندن زیستن “در”و “با” آن اثر است.در روزگار تلخی که به نوعی به یک هم دردی عمیق در سراسر این روزها با آدمیان کره خاکی پدید آمده،و انسان را انسان تر باید نشان دهد؛ در اپیزود چهارم از آرک-گپ میزبان دکتر محسن اکبرزاده هستم.

این برنامه توسط نوید طاهری با حمایت شما تهیه وتولید می شود پس در اتصال این زنجیره دوستان خود را به ضیافت شنیدن درباره معماری دعوت کنید.

تهیه تولید و تدوین: نوید طاهری

میزبان برنامه: مهندس نوید طاهری

مهمان برنامه: دکتر محسن اکبرزاده

درباره اپیزود


توضیحات بیشتر درباره این اپیزود