گفتگوی نوید طاهری با محمدرضا قدوسی


در گپ و گفتی زنده با مهندس محمدرضا قدوسی در باره معماری ایران و تاریک و روشنهای آن سخن گفتیم.

محمرضا قدوسی که دفتر زاو را از سال هشتاد و پنج تاسیس کرده و هدایت می کند در بخشی از این گفتگو به این اشاره داشت که امروز ما در دوره ای زندگی می کنیم که مصرف کننده بخش عمده ای از آورده های غربی هستیم حال یک نفر تکنولوژی را در آنجا دنبال می کند و دیگری به دنبال اصالت است.این گفتگو که در هفته اول مرداد ماه نود و نه درپلتفرم اینستاگرام به صورت زنده انجام شده در هفته سوم مهرماه نود ونه در قالب پادکست بازنشر گردیده است.