گفتگوی نوید طاهری با محمد محمدزاده اپیزود نهم


گفتگو در باره معماری معاصر ایران سهل ممتنع است؛هم میشناسیمش هم با ما غریبه است؛هم مدعی درست انگاری و جریان شکل گیری و تداومش هستیم و هم معترض به نگاهش به گذشته و آینده؛در گفتگوهایی که به مبحث معماری معاصر ایران می پردازد با ما همراه باشید.

در این اپیزود برای آنانی که معماری معاصر ما را به صورت حرفه ای و جدی دنبال میکنند نکاتی بیان گردید که می تواند به سبب استحکام و خط مشی

.فکری محمد محمد زاده راهگشا باشد

تهیه تولید و تدوین: نوید طاهری

مهمان برنامه: مهندس محمد محمدزاده

درباره اپیزود


توضیحات بیشتر درباره این اپیزود