گفتگوی نوید طاهری با مهندس گیسو حریری اپیزود پنجم


در گفتگویی نزدیک در پنجمین اپیزود پادکست آرک-گپ در کنار یک انسان با روحی وسیع فارغ از جنسیت ؛ از تکامل سیر حرفه ای در معمار شدن گفتیم؛هر لحظه گفتگو و مرور موفقیتهای خانم مهندس گیسو حریری برای بنده تکرار واقعیتی بود که تلاش و تلاش و تلاش و اصرار بر پیشبرد ارزشهای انسانی و تعامل با جامعه یک معمار را در جایگاه یک ستاره همیشه درخشان تثبیت می کند.

تهیه تولید و تدوین : نوید طاهری

میزبان برنامه: نوید طاهری

مهمان این اپیزود: خانم مهندس گیسو حریری

درباره اپیزود


توضیحات بیشتر درباره این اپیزود