گفتگوی نوید طاهری با بهروز منصوری اپیزود هفتم


اپیزود هفتم آرک-گپ حاصل گفتگوی من، نوید طاهری با دکتر بهروز منصوری در شانزدهم اردیبهشت ماه نود ونه هستش در این گفتگو بهروز منصوری به نکته ای بس عمیق در شکل گیری ماهیت معماری کهن ایران اشاره کرد و آن شکل گرفتن معماری در انکشاف طبیعت و نه در اکتشاف طبیعت بوده؛به گفته ایشان معماری ما در گذشته بر مبنای فضاهایی چند عملکردی طراحی و ساخته می شد که امکان شکل گیری رویدادهای متنوعی را در قالب هر فضا میسر می نمود؛از دیگر نکات شاخصی که ایشان برشمردند تفکیک فضای کار از فضای زندگی(پس از تسلط سوسیالیزم و نیز انقلاب صنعتی به عنوان نقطه عطفی جهت این جریان) بود، که با توجه به شرایط حاضر و پندمی ناشی از کووید-نوزده بسیاری از انسانها به خانه برگشته اند و کار را در همان فضای خانه پی می گیرند.

دیگر مفهومی که به آن اشاره شده مفهوم سابلایم بود که شما را به گوش سپردن به این پادکست جهت فهم بهتر این مفهوم دعوت می کنم.

درباره اپیزود


توضیحات بیشتر درباره این اپیزود